Các gói chứng chỉ ssl globalsign

Lựa chọn gói chứng chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn là một người dùng các nhân: tham khảo gói AlphaSSL hoặc DomainSSL của chúng tôi. Nếu bạn là một tổ chức nhỏ thì gói Organization là phù hợp với bạn. Đối với các tập đoàn hoặc doanh nghiệp lớn: hãy sử dụng gói Extended với sự bảo mật cao cấp nhất cùng với những tính năng chuyên biệt

DomainSSL offers you an economical and quick and easy to impement option for sercuring your website, without having to sacrifice any of the value-add features, making GlobalSign SSL Certificates unique.
DomainSSL is domain validated and fully automated, which means you'll be able to start protecting your e-commerce, logins, webmail, blog visitors and more in Xem thêm

DV

Gói bảo bảo mật có chi phí hợp lý và tiết kiệm nhất của GlobalSignVN
Nó vẫn cung cấp đầy đủ các bảo mật cần thiết cho website của bạn và không giới hạn tên miền phụ đi kèm.

DV

DomainSSL cung cấp cho bạn một tùy chọn tiết kiệm và nhanh chóng và dễ thực hiện để bảo mật trang web của bạn mà không phải hy sinh bất kỳ tính năng bổ sung giá trị nào làm cho GlobalSign SSL trở nên độc đáo.

DV

Chứng chỉ DomainSSL cho bạn tùy chọn tiết kiệm và nhanh chóng, phiên bản chứng chỉ này hỗ trợ Microsoft Exchanged và Unified Communications

DV

Chứng chỉ DomainSSL cho bạn tùy chọn tiết kiệm và nhanh chóng, phiên bản chứng chỉ này cung cấp cho bạn sự bảo mật 1 tên miền chính và không giới hạn tên miền phụ đi kèm.

DV

Chứng chỉ tổ chức SSL (OV) là một chứng chỉ được xác thực của tổ chức giúp trang web của bạn tăng cường độ tin cậy đối với Chứng chỉ SSL được xác thực tên miền. OrganSSL kích hoạt ổ khóa trình duyệt và https, hiển thị danh tính công ty của bạn và đảm bảo với khách hàng của bạn rằng bạn rất coi trọng bảo mật.

OV

Tăng cường bảo mật cho tổ chức: kích hoạt ổ khóa, https, hiển thị danh tính công ty cùng với sự hỗ trợ Microsoft Exchanged và Unified Communications

OV

Tăng cường bảo mật cho tổ chức: kích hoạt ổ khóa, https, hiển thị danh tính công ty và không giới hạn tên miền phụ đi kèm

OV

Gói bảo mật mạnh mẽ nhất của GlobalSign. Ngoài việc hiển thị các chỉ số bảo mật nổi bật, chẳng hạn như bật thanh địa chỉ trình duyệt thành màu xanh lá cây và hiển thị tên tổ chức của bạn, ExtendedSSL còn có những giá trị bổ sung đặc biệt.

EV

Tăng cường bảo mật cho tổ chức: kích hoạt ổ khóa, https, hiển thị danh tính công ty và không giới hạn tên miền phụ đi kèm

EV

Các gói chứng chỉ ssl globalsign

Chứng chỉ SSL của GlobalSign cung cấp các tính năng mẵ hóa và giá trị gia tăng mạnh nhất để bảo vệ trang web của bạn được bảo vệ và đáp ứng nhu cầu của các trang web hiện đại ngày nay. Khách hàng và khách truy cập vào trang web của bạn sẽ biết rằng phiên duyệt web của họ an toàn, thông tin thanh toán và thông tin cá nhân được bảo mật cũng như được mã hóa

  • Nhanh hơn và bảo mật hơn

  • Hỗ trợ toàn thế giới

  • Bảo mật được công nhận

  • Tiết kiệm & tiện lợi

  • Công cụ SSL miễn phí