GlobalSign Alpha SSL

AlphaSSL Standard Certificate

Các trung tâm mua sắm nhỏ nên sử dụng chứng chỉ cơ bản. Tuy nhiên, nếu miền của bạn chứa những từ cụ thể như tài chính, nhãn hiệu, v.v. thì việc phát hành sẽ bị giới hạn.

AlphaSSL Wildcard Certificate

Gói bảo bảo mật có chi phí hợp lý và tiết kiệm nhất của GlobalSignVN
Nó vẫn cung cấp đầy đủ các bảo mật cần thiết cho website của bạn và không giới hạn tên miền phụ đi kèm.