Domain Validation

Mã hóa nhanh chóng, giá cả hợp lý và triển khai chỉ mất vài phút

GlobalSign Domain SSL

DomainSSL cung cấp cho bạn một tùy chọn tiết kiệm và nhanh chóng và dễ thực hiện để bảo mật trang web của bạn mà không phải hy sinh bất kỳ tính năng bổ sung giá trị nào làm cho GlobalSign SSL trở nên độc đáo.

GlobalSign Domain SSL + SAN/UCC

Chứng chỉ DomainSSL cho bạn tùy chọn tiết kiệm và nhanh chóng, phiên bản chứng chỉ này hỗ trợ Microsoft Exchanged và Unified Communications

GlobalSign Domain Wildcard SSL

Chứng chỉ DomainSSL cho bạn tùy chọn tiết kiệm và nhanh chóng, phiên bản chứng chỉ này cung cấp cho bạn sự bảo mật 1 tên miền chính và không giới hạn tên miền phụ đi kèm.