Organization Validation

GlobalSign Organization SSL

Chứng chỉ tổ chức SSL (OV) là một chứng chỉ được xác thực của tổ chức giúp trang web của bạn tăng cường độ tin cậy đối với Chứng chỉ SSL được xác thực tên miền. OrganSSL kích hoạt ổ khóa trình duyệt và https, hiển thị danh tính công ty của bạn và đảm bảo với khách hàng của bạn rằng bạn rất coi trọng bảo mật.

GlobalSign Organization SSL + SAN/UCC
  • kích hoạt ổ khóa, https, hiển thị danh tính công ty cùng với sự hỗ trợ Microsoft Exchanged và Unified Communications Tăng cường bảo mật cho tổ chức
GlobalSign Organization SSL Wildcard
  • kích hoạt ổ khóa, https, hiển thị danh tính công ty và không giới hạn tên miền phụ đi kèm Tăng cường bảo mật cho tổ chức