GlobalSign Extended SSL

GlobalSign Extended SSL

Gói bảo mật mạnh mẽ nhất của GlobalSign. Ngoài việc hiển thị các chỉ số bảo mật nổi bật, chẳng hạn như bật thanh địa chỉ trình duyệt thành màu xanh lá cây và hiển thị tên tổ chức của bạn, ExtendedSSL còn có những giá trị bổ sung đặc biệt.

GlobalSign Organization SSL Wildcard
  • kích hoạt ổ khóa, https, hiển thị danh tính công ty và không giới hạn tên miền phụ đi kèm Tăng cường bảo mật cho tổ chức