GlobalSign Extended SSL + SAN/UCC

Thời gian (năm):
Tổng số tên miền:
Số tên miền bổ sung:
Số lượng:
 • 0-100 Domain
 • EV Extended Validation
 • GlobalSign Thanh địa chỉ màu xanh
 • Phát hành lại không giới hạn
 • 7 phút phát hành
 • Hỗ trợ thiết bị di động
 • 7 ngày hoàn tiền
 • 1,500,000$ Bảo hiểm
"Chứng chỉ SSL EV (Extended Validation) cung cấp thanh địa chỉ màu xanh lục giúp khách hàng của bạn dễ dàng nhận biết và tin tưởng vào phương pháp xác thực pháp nhân công ty. - Bạn có thể xác thực địa chỉ trang web và độ tin cậy của công ty vận hành trang web này bằng thanh địa chỉ màu xanh lục. - Đồng thời có thể xác nhận thông tin về cơ quan cấp chứng chỉ tin cậy bằng cửa sổ địa chỉ màu xanh lục."

Đảm bảo cho 3 tên miền ban đầu, và có thê thêm tối đa 247 tên miền khác
Tên Công Ty (VN)
Tên Công Ty (VN)
Tên Công Ty (VN)
Tên Công Ty (VN)
Tên Công Ty (VN)
 • Số giấy phép kinh doanh bằng tiếng Anh
 • Số điện thoại đã xác minh có thể thu thập qua bên thứ ba được chứng nhận
 • Các Điều khoản và điều kiện dành cho người cùng EV (SSL Certificate -> Thông tin chung)
 • Biểu mẫu yêu cầu chứng chỉ EV (SSL Certificate -> Thông tin chung)

Xác thực chủ sơ hữu thực tế của tên miền bạn yêu cầu

Xác minh thực thể của Công ty yêu cầu.

Tính xác thực của số điện thoại đăng ký Công ty yêu cầu.

• Tiêu chuẩn chứng chỉ: X.509 Tiêu chuẩn ITI-T PKI
• Thuật toán: Thuật toán chữ ký SHA2 RSA thuật toán khóa công khai
• Mức độ mã hóa: 40-256bit x86 : 128 bit,x64 : 256 bit
• Độ dài khóa công khai: RSA 2048 hoặc cao hơn
• Loại chứng chỉ: singleDomain
• Tính tương thích: Trình duyệt 99% Hỗ trợ di động