Organization Validation (OV)

Chứng nhận tổ chức nhanh chóng và mã hóa hàng đầu thế giới

Chứng chỉ tổ chức là một sự kết hợp hoàn hảo giữa chứng chỉ tên miền và chứng chỉ mở rộng. Chứng chỉ này cung cấp cho khách hàng truy cập trang web thông tin của tổ chức được xác minh trong chi tiết chứng chỉ đồng thời cũng bảo mật kết nối một cách mạnh mẽ. Chứng chỉ tổ chức cũng là loại chứng chỉ duy nhất có thể bảo mật địa chỉ IP.

Bảo mật

Các gói sử dụng xác minh DV

Tên gói dịch vụ Thời gian Chi phí (vnđ)
GlobalSign Organization SSL 2 - 7 ngày 5.495.000
GlobalSign Organization SSL + SAN/UCC 2 - 7 ngày 5.495.000
GlobalSign Organization Wildcard SSL 2 - 7 ngày 14.495.000