Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard

Thời gian (năm):
Tổng số tên miền:
Số tên miền bổ sung:
Số lượng:
  • 1 Domain
  • OV Organization Validation
  • GlobalSign Không có thanh địa chỉ màu xanh
  • Phát hành lại không giới hạn
  • 7 phút phát hành
  • Hỗ trợ thiết bị di động
  • 7 ngày hoàn tiền
  • 1,500,000$ Bảo hiểm
Chứng chỉ SSL doanh nghiệp (OV SSL) dành cho các tổ chức và doanh nghiệp, có độ tin cậy cao. Ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền còn phải xác minh doanh nghiệp đăng ký đang tồn tại và hoạt động bình thường.

Bạn có thể mua chứng chỉ này cho tên miền tenmien.com hoặc www.tenmien.com hoặc bất cứ tên miền nào của bạn. Sau khi có chứng chỉ SSL, đường dẫn website của bạn sẽ có dạng sau
Bảo mật
  • Số giấy phép kinh doanh bằng tiếng Anh
  • Số điện thoại đã xác minh có thể thu thập qua bên thứ ba được chứng nhận

Xác thực chủ sơ hữu thực tế của tên miền bạn yêu cầu

Xác minh thực thể của Công ty yêu cầu.

Tính xác thực của số điện thoại đăng ký Công ty yêu cầu.

• Tiêu chuẩn chứng chỉ: X.509 Tiêu chuẩn ITI-T PKI
• Thuật toán: Thuật toán chữ ký SHA2 RSA thuật toán khóa công khai
• Mức độ mã hóa: 40-256bit x86 : 128 bit,x64 : 256 bit
• Độ dài khóa công khai: RSA 2048 hoặc cao hơn
• Loại chứng chỉ: singleDomain
• Tính tương thích: Trình duyệt 99% Hỗ trợ di động