Tạo mã CRS

Khi kích hoạt chứng chỉ SSL – bạn cần phải tạo và cung cấp mã CSR (Certificate Signing request). Công cụ tạo mã CSR của Sectigo cho phép bạn tạo CSR dễ dàng và nhanh chóng.

Tool sử dụng thuật toán mã hóa SHA-2, độ dài 2048-bit nên đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi tạo xong bạn sẽ nhận được mã CSR và Private Key, đồng thời sẽ có email thông báo. Private Key cần khai báo trên Hosting, Server, do đó hãy lưu trữ thông tin này cẩn thận để sử dụng về sau.

Tên miền (bắt buộc):
Tên công ty/tổ chức (bắt buộc):
Bộ phận/phòng ban (bắt buộc):
Tỉnh/Thành phố (bắt buộc):
Quận/huyện (bắt buộc):
Địa chỉ Email (bắt buộc):
Quốc gia (bắt buộc):